រោងភាពយន្តកាពីតូល​ Capitol Cinema

រោងភាពយន្តកាពីតូល ត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៤ ដោយស្ថាបត្យករ  លោក វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ មានទីតាំងស្ថិតនៅជ្រុងកែងរវាងផ្លូវ ១៤៨ និងផ្លូវ១៩ ដែលស្ថិត នៅខាងកើត នៃមហាវិថី ព្រះនរោត្តម។ (English Below)រោងភាពយន្តកាពីតូលជារោងភាពយន្តមួយក្នុងចំនោមរោងភាពយន្ត ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ ដូនពេញ មានទំហំធំទូលាយ និងមាន សោភណ្ឌភាពស្រស់ស្អាតនាសម័យនោះ។ រោងភាពយន្តភាគច្រើន ត្រូវបាន ផ្លាស់ប្តូរមុខងារពីរោង ភាពយន្ត ឬរោងកុនឲ្យទៅជាក្លឹបកំសាន្ត ឬជាខារ៉ាអូខេ ជាទីចំណតក៏មាន។ ចំពោះរោងភាពយន្តនេះ មានការផ្លាស់ប្តូរមុខងារទៅជាភោជនីយដ្ឋាន, ជាកន្លែង លេងស្នូកឃ័រ, ក្លឹបកំសាន្ត និងជាកន្លែង ស្នាក់នៅ ផងដែរ ដោយបានរក្សានូវទម្រង់ដើមនៃផ្នែកខាងក្រៅរបស់អគារ។

Capitol Cinema was built in 1964 by famous Khmer Architect Vann Molyvann and located on the corner between of st.148 and st.19, East of Norodom Boulevard in Phnom Penh.

Capitol Cinema is located in the cinemas block of Daun Penh District that has big space and beautiful architecture design at that time. Nowadays, most of the old cinemas have been renovated to serve for other functions from cinema such as Club or Karaoke, parking also some of them demolished.  Meanwhile, Capitol Cinema was changed to Resturant for the ground floor and billiards hall and residence inside the building but the exterior is largely unchanged.

Helen Grant Ross and Darryl Leon Collins, Building Cambodia: “New Khmer Architecture” 1953-1970 (Bangkok: Key Pyblisher, 2006)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: